Wypożyczalnia szalunków - Przedsiębiorstwo budowlane ROMBUD - zapraszamy!
 
 
 
 
Wypożyczalnia szalunków
 
 
Wypożyczalnia szalunków
 
Firma ROMBUD oferuje wynajem lekkich szalunków ściennych, które pozwalają na usprawnienie procesu budowlanego, przy jednoczesnej poprawie jakości wykonanych robót. Dzięki zastosowaniu różnego rodzaju płyt istnieje możliwość szybkiego i elastycznego wznoszenia ścian. Płyty są łatwe w obsłudze i lekkie – mogą być przenoszone bez użycia dźwigu.
 
Istnieje możliwość dostosowania wynajmowanego zestawu szalunków do potrzeb wykonawcy robót oraz danego projektu. 
 
 
Więcej informacji
 
 
 
 
 
Projekt wspołfinansowany
 
 
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestuje w obszary wiejskie"

Operacja w zakresie rozwijania działalności gospodarczej pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Zakład Ogólnobudowlany „ROMBUD” Janusz Roman poprzez uruchomienie wypożyczalni szalunków” mająca na celu rozwój działalności gospodarczej w zakresie wynajmu szalunków poprzez zakup zestawu szalunków oraz zatrudnienie pracownika do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”.
 
 
 
 
© 2023 ROMBUD Wszystkie prawa zastrzeżone
strony www